Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd

Vattenrådets geografiska områden

Vattenrådet för Nedre Motala ström och Bråviken omfattar Glans och Bråvikens delavrinningsområden (se kartan).

Några av de större vattenförekomsterna som ingår i området är Bråviken, Glan, Marsviken, Dovern, Ensjön, Ågelsjön samt de delar av Motala ström som ligger nedströms Norsholm.

Vattenrådets område ligger i Östergötlands län och Södermanlands län och berör Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Söderköpings kommun och Linköpings kommun.

Karta över nedere Motala ström och Bråvikens geografiska område

Senaste dokument

Resterande dokument hittas här.

Kommande aktiviteter