Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd

Lokal åtgärdssamordning

Sedan augusti 2024 arbetar Miriam Kothe som lokal åtgärdssamordnare i vattenrådet. Den lokala åtgärdsamordnaren arbetar med att informera och stötta åtgärdsarbete inom området för Nedre Motala Ströms och Bråvikens vattenråd. Miljökvalitetsnormerna för vatten är underlag till åtgärdsarbetet. Arbete kan ske inom både jordbruksmark, skogsbruk och utmed vattendrag.  Åtgärdssamordnares uppdrag beskrivs nedan:

Ta kontakt med den lokala åtgärdssamordnaren om du vill har rådgivning, hjälp eller diskutera åtgärder på din fastighet:

miriam.kothe@norrkoping.se