Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd

Arbetsgrupp för Glan

Hagnerydsbcken_frslag_provpunkter_2016-10-08_frn_Invallningsfretaget
Arbetsgruppen_fr_Glan_minnesanteckningar_2016-09-28
Mötesanteckningar_Arbetsgruppen_fr_Glan_2013-04-11
Mötesant_Arbetsgruppen_fr_Glan_2012-11-01
Mötesant_Arbetsgruppen_fr_Glan_2012-04-12
Mötesant_Arbetsgruppen_fr_Glan_2011-11-03
Hagnerydsbcken_frslag_provpunkter_2016-10-08_frn_Invallningsfretaget