Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd

Informationsmaterial

SJVovr168 klimatodikningsföretag
Föredragskvall 21 april 2016
Åar och våtmarker i Norrköping 2017-05-30
Bilaga 1 till Nulägesrapport Jonsbergsn 2018
Bilaga 2 till Nulägesrapport Jonsbergsn 2018
Bilaga 4 NMSB
Bilaga till Nulgesrapport Ensjön 2018
Ensjön rapport slutversion inkl bilagor 100210
Förstudie Motalaström webb
Inbjudan gemensamt vattenrådsmöte 2014-01-30
Inbjudan Seminarie Fria fiskvägar i Motala ström 2014-10-08
Inbjudan Skogens vatten 2018-05-29
Inbjudan Stormöte i NMSB vattenråd 2017-05-11
Inbjudan Stormöte och studiebesk i NMSB vattenråd 2018-05-17
Inbjudan Stormöte och studiebesök i NMSB vattenråd 2019-05-16
Inbjudan Stormöte och studieresa 2016-05-12
Inbjudan Stormöte Vattenrådet 2014-05-08
Inbjudan Studieresa Emn Vattenrådet 2015-10-27
Inbjudan Vatten i Jordbrukslandskapet 190524
Inbjudan Vattenvandring Lotorp 2018-04-25
Informationsblad Integrerade skyddszoner 2013
Integrerade skyddszoner 2013
JONSBERGSåN Rapport
Jonsbergsn biotopkartering
Kalkfilterbäddar och fosfordammar 151208
Lokalt vattenvrådsprogram Stångån
Lokalt vattenvrdsprogram NMSB 2012-02-02
Nulägesbeskrivning 2011
Nulägesrapport Ensjön 2019-07-21
Nulägesrapport Jonsbergsån 2019-03-14
Reningsmetoder LST 151208
SJVovr168 klimatodikningsföretag
SJVovr170 klimatoinvallning-1
SPEQS Enkätsvarssammanställning Vattenråden i Sverige 2013
Svea HR M 900-16 Aktbil 8 3
Återskapa koppling mellan vattendrag och strandzonen 2013
Åtgrdsplan för sjön Glan Rev Slutversion 120628
Vattendagarna Riksmöte 25-27 okt 2016
Vattendagarna Vattenorganisationernas riksmöte 2016
Vattenförvaltning NMSB LST 151208
Vattenråd Höje o Kävlinge 151208 Norrköping AO
Vattenråden skyddar natur och miljö VM 160613
Vattenrådens aktiviteter under 2015
Verksamhetsbeskrivning NMSB Vattenråd
Verksamhetsbeskrivning NMSB Vattenråd 2011-12-22
Verksamhetsbeskrivning NMSB Vattenråd 2012-11-15
Verksamhetsbeskrivning NMSB Vattenråd 2013-09-13
Verksamhetsbeskrivning NMSB Vattenråd 2015-03-04
Verksamhetsbeskrivning NMSB Vattenråd 2017-03-02
Verksamhetsbeskrivning NMSB Vattenråd 2018-02-21
VÅTMARKER i praktiken MS 151208
Yttrande Förslag frövaltningsplan Södra Östersjön NMSBs vattenråd 2015-05-05